O nas


Historia Bech Packaging zaczyna się w połowie lat 50 – kiedy Frank Bech otworzył przedsiębiorstwo pod nazwą Scanbech. Nazwa uległa zmianie, ale do dziś Bech Packaging pozostaje firmą rodzinną.


o bech
packaging


Specjalizujemy się w produkcji opakowań dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego oraz spożywczego. Posiadamy szeroki asortyment podstawowy, ale gdy okaże się on niewystarczający – dysponujemy silnym działem projektowym oraz narzędziownią, które pozwalają stworzyć unikalny produkt. Urządzenia i materiały produkcyjne używane w Bech Packaging spełniają niezbędne normy a nasze produkty są zawsze najwyższej jakości. Tworzymy opakowania trwałe, ciekawe i dostosowane do potrzeb klienta, kreując w ten sposób trendy rynkowe.badania i rozwój


Badania i rozwój zawsze miały duży udział w naszym sukcesie. Centrum badań i rozwoju zlokalizowane jest w Polsce, wspierane przez wewnętrzny dział wykonywania form. Nasz zespół profesjonalistów przygotowany jest, aby dostarczyć Państwu najlepsze rozwiązania z zakresu indywidualnego projektu produktu, wykonania form i produkcji opakowań. Zapewniamy także profesjonalne doradztwo w zakresie procesu napełniania. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przez Bech Packaging pomogło nam osiągnąć pozycję lidera wśród projektantów opakowań.

środowisko


Działania wszelkich organizacji, mające na celu polepszenie warunków życia na ziemi teraz oraz dla przyszłych pokoleń uważamy ze wszech miar za słuszne. Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego, zapomnienie o naturalnym środowisku byłoby katastrofalne w skutkach. Chcemy mieć czytelny wkład w tę ważną sprawę. Dlatego w ramach Bech Packaging podejmujemy szeroko zakrojone działania bezpośrednie i pośrednie na rzecz ochrony naszego środowiska, które objawiają się m.in. w:

  • redukcji zużycia surowców poprzez redukcję masy wyrobów, dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników oraz nowoczesnych technologii w konstruowaniu i produkcji opakowań
  • redukcji odpadów produkcyjnych, poprzez ciągłe udoskonalanie procesu produkcyjnego, świadomość i motywację pracowników
  • redukcji konsumpcji energii elektrycznej, poprzez ciągłe unowocześnianie parku maszynowego i zwiększanie wydajności oraz szeroko rozumianą optymalizację procesu technologicznego
  • optymalizacje w łańcuchu dostaw
  • wykorzystanie w do produkcji polimerów pochodzenia roślinnego (I’am green)
  • wykorzystanie surowców PCR
  • budowanie świadomości i wiedzy, od najmłodszych lat, w zakresie konieczności sortowania odpadów bytowych poprzez organizację wykładów w przedszkolach i szkołach podstawowych

Budujemy świadomość ekologiczną wśród pracowników na wszystkich poziomach organizacyjnych Bech Packaging. Jesteśmy przekonani o zasadności działania w słusznej sprawie.POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA


KLIENT
Odpowiedzialność za sukces i uczestnictwo w rozwoju naszych klientów poprzez nowoczesną stylistykę opakowań oraz zrozumienie i spełnienie wspólnie sprecyzowanych wymagań.

JAKOŚĆ
Systematyczne i konsekwentne usprawnianie metod planowania i prowadzenia procesów. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze działalności związanej z wytwarzaniem opakowań  mające na celu spełnienie potrzeb,  oczekiwań naszych klientów, pracowników oraz stron zainteresowanych przy jednoczesnym uwzględnieniu i poszanowaniu aspektów środowiskowych oraz BHP. 

KAPITAŁ
Odpowiedzialne zarządzanie posiadanym kapitałem. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia oraz doskonalenie kompetencji pracowników na każdym szczeblu organizacji. Zapewnienie możliwości rozwoju stosowanych technologii oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do funkcjonowania systemu zarządzania.

ŚRODOWISKO
Realizacja procesów z jednoczesną deklaracją spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności z ochroną środowiska i poprawy efektów środowiskowej działalności związanej z produkcją opakowań. Kształtowanie świadomości ekologicznej Pracowników i Klientów oraz dzielenie się doświadczeniem w tym obszarze.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Realizacja procesów w oparciu o aktualne przepisy i dobre praktyki BHP. Konsekwentne ograniczanie ryzyk i zagrożeń w obszarach BHP. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych, higienicznych i komfortowych miejsc pracy. Współudział pracowników spółki w kreowaniu systemu zarządzania BHP.

22.03.2021


kontakt


BECH PACKAGING SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 56
64-300 Nowy Tomyśl
Poland

email: poland@bechpackaging.com
phone: +48 61 44 37 400

nagrody bech packaging

napisz do nas